Терміни етапів вступу

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Більш детально…

Додатки до правила прийому на 2016 н.р. (КІРоЛ)

інформ.таблиці 1

інформ.таблиці 2

таблиця 1

таблиця 5

таблиця 5 1

 

Правила прийому для ЄДЕБО

ПРАВИЛА ВСТУПУ ДО КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В 2016 РОЦІ

(пам’ятка)

      Кіровоградський інститут розвитку людини проводить освітню діяльність відповідно ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636816 від 19.06.2015 року.

Інститут проводить набір громадян України у студентство за напрямами:

 • Правознавство (на І курс набір проводиться за напрямом право)
 • здоров’я людини (на І курс фізична реабілітація (ФР)
 • документознавство та інформаційна діяльність (на І курс інформаційна, бібліотечна та архівна справа)
 • фінанси і кредит (на І курс фінанси, банківська справа та страхування)
 • менеджмент ( на І курс менеджмент)
 • видавнича справа та редагування (на І курс журналістика)

Навчання проводиться терміном чотири роки. Документи подаються в період з 11 липня по 27 липня 2016 р. (для ФР до 20.07) – денна форма навчання, з 13 серпня по 28 серпня 2016 р. та з 07 листопада по 18 листопада – заочна форма навчання.

По всіх напрямах здається конкурсний предмет ЗНО з кількістю балів 100 і більше з базовим рівнем. Хто вступає з поглибленим рівнем беремо також.

Зараховуємо на І-ий курс тільки за сертифікатами ЗНО 2016 року.

За напрямами на І-ий курс:

право“ здаються конкурсні предмети:

 • українська мова та література; історія України; або географія, або іноземна, або математика

фізична реабілітація“ здаються конкурсні предмети:

 • українська мова та література; біологія; творчий конкурс (анатомія, валеологія, перша медична допомога, біологія 10-11 клас)

інформаційна, бібліотечна та архівна справа“ здаються конкурсні предмети:

 • українська мова та література; історія України; або географія, або іноземна, або математика

фінанси, банківська справа та страхування“ здаються конкурсні предмети:

 • українська мова та література; математика; або історія України, або географія, або іноземна

менеджмент“ здаються конкурсні предмети:

 • українська мова та література; математика; або географія, або історія України; або іноземна

журналістика“ здаються конкурсні предмети:

 • українська мова та література; історія України; іноземна мова

Сертифікат ЗНО в наявності лише 2016 року. Без сертифікату ЗНО на навчання абітурієнти зараховуватися не будуть, окрім пільгових категорій (інваліди І-ІІ груп, інвалідів та осіб, що звільнилися з лав ЗСУ, Герої Майдану). Сертифікати ЗНО попередніх років до уваги не беруться.

Заяви подаються тільки в електронній формі (окрім інваліди І-ІІ груп, інвалідів та осіб, що звільнилися з лав ЗСУ, Герої Майдану, в/службовці контрактники). На комерційну форму навчання подання заяв необмежено.

Копії документів без звірки з оригіналами не приймаються.

Демобілізованих приймають на навчання після демобілізації та запису у військовому квитку після 30.11.2015 р.

Інститут здійснює набір на ІІ чи ІІІ курс навчання. Допускається перехрестний вступ на різні напрями.

Напрям “правознавство“ за наявності диплому:

 • правознавство
 • правоохоронна діяльність
 • інші спеціальності

Напрям “здоров’я людини“ за наявності диплому:

 • сестринська справа
 • лікувальна справа
 • фельдшер
 • фізичне виховання

Напрям “документознавство та інформаційна діяльність“ за наявності диплому:

 • діловодство
 • інші спеціальності

Напрям “ фінанси і кредит “ за наявності диплому:

 • фінанси і кредит
 • оціночна діяльність
 • економіка підприємств
 • бухгалтерський облік
 • прикладна статистика
 • комерційна діяльність
 • товарознавство та комерційна діяльність
 • інші спеціальності

Напрям “ менеджмент “ за наявності диплому:

 • організація виробництва
 • організація обслуговування на транспорті
 • інші спеціальності

При наявності диплому м/с сертифікат ЗНО не потрібен.

Впроваджується подвійний диплом – вступивши на денну ф.н. є можливість вступити на інший напрям на ІІ-ий курс заочної ф.н.

      Подаються документи: атестат/ диплом м/с і додаток до нього + (копія), паспорт і ідентифікаційний код + (копія), військовий квиток+ (копія), сертифікат ЗНО + (копія), фотокартки 3×4 (4 шт.), папка картонна, 10 листів А-4, 10 файликів, 10 конвертів по Україні.

Вступникам із особливими потребами

Особливості прийому абітурієнта з інвалідністю до вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації

Прийом до університету здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань, що проводяться з метою визначення ступеня освоєння програми повної середньої освіти, можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми та вступу до університету. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту. Більш детально…