Вивчаємо криміналістику нетрадиційно та цікаво!

Заняття у Кіровоградському інституті розвитку людини проходять не тільки в аудиторіях,  а й в умовах, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності студентів. Так, студенти третього курсу спеціальності «Правознавство» під час вивчення криміналістики на практиці освоїли способи розташування доказів, методи отримання відбитків пальців. Більш детально…

04.12.2017р. стартував Всеукраїнський тиждень права

04 грудня стартував Всеукраїнський тиждень права. В рамках тижня студенти юридичної клініки інституту відвідали головне територіальне управління юстиції в Кіровоградській області. Студенти  мали можливість відчути дієвість проекту «Я МАЮ ПРАВО!»  

Представники юридичної клініки інституту визначались із напрямками діяльності на майбутній рік. У майбутньому студенти зможуть долучитись до надання юридичних послуг спільно з працівниками юстиції. Більш детально…

Журналістика

Інформація про спеціальність “Журналістика”

Фахівець у галузі журналістики повинен бути підготовленим для редакційно-видавничої, творчої, організаторської та виробничо-технічної роботи у соціально-політичних, виробничих та економічних структурах суспільства, що здійснюють журналістську,  видавничу, інформаційну і рекламну діяльність на посадах коректора, молодшого редактора, редактора, редактора-організатора, референта, керівників різних рівнів, співробітника органів масової комунікації, науково-технічної інформації, маркетингової служби, працівника видавничих структур будь-якої форми власності, бібліотечних та науково-дослідних установ відповідного профілю, системи управління книговидавничої галузі.

Випускники мають право працювати у видавництвах, друкарнях, редакційно-видавничих відділах установ, науково-дослідних інститутах, професійних організаціях (виготовлення інформаційної продукції, редагування та підготовка до друку матеріалів), у засобах масової інформації, тощо на таких посадах:

 • коректора; молодшого редактора, редактора;
 • редактора-організатора; референта; літературного редактора;
 • менеджера у сфері видавничої справи друкованих ЗМІ;
 • експерта з питань видавничої діяльності та редагування;
 • співробітника органів масової комунікації, науково-технічної інформації, маркетингової служби;
 • працівника видавничих структур будь-якої форми власності;
 • працівника бібліотечних та науково-дослідних установ відповідного профілю;
 • начальника відділу (у видавництві, друкованих ЗМІ);
 • працівника системи менеджменту книговидавничої галузі.

Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю “Журналістика”, викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін, серед яких:

 • Авторське право;
 • Видавнича справа та редагування;
 • Електронні видання та Інтернет;
 • Історія видавничої справи;
 • Організація і економіка видавничої справи;
 • Основи редакторської майстерності, основи теорії і практики журналістики;
 • Поліграфія;
 • Правові основи ЗМІ;
 • Теорія та практика масової комунікації;
 • Технічне редагування, макетування та верстка;
 • Газетна журналістика;
 • Журналістське розслідування.

Менеджмент

Спеціальність “Менеджмент”

Фахівець з менеджменту може займати наступні посади:

 • менеджер з постачання, начальник відділу матеріально-технічного постачання;
 • менеджер; начальник відділу кадрів;
 • начальник відділу охорони праці, бюро організації праці;
 • менеджер зі збуту; начальник відділу соціального розвитку;
 • менеджер з кадрових питань та побуту, тощо;
 • інспектор з контролю, охорони праці, техніки безпеки;
 • консультант в апаратах органів державної влади;
 • технік з планування, обліку;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки, тощо.

Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент”, викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін, серед яких:

 • Маркетинг;
 • Основи підприємства;
 • Теорія економічного аналізу;
 • Економіка підприємств;
 • Гроші і кредит;
 • Рекламна діяльність у підприємстві;
 • Бухоблік;
 • Страхування;
 • Логістика;
 • Операційний менеджмент;
 • Контролінг;
 • Управління персоналом;
 • Методи прийняття управлінських рішень;
 • Інвестеційний менеджмент;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Менеджмент організацій;
 • Конфліктологія.

 

Здоров’я людини, фізичне виховання і спорт

Кафедра фізичної  реабілітації готує фахівців за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Фізична реабілітація”, “Здоров’я людини”. Випускники цих  спеціальностей можуть працювати:

 • фізичним терапевтом,  ерготерапевтом;
 • реабілітологом;
 • методистом з фізичної культури;
 • інструктором з оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;
 • фахівцем з експлуатації спортивних споруд;
 • працівником державних та громадських органів управління фізичною культурою;
 • працівником спортивних клубів, оздоровчих таборів;
 • інструктором (методистом) з фізичної реабілітації у дошкільних навчальних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах,  профілакторіях та інших закладах, специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

 

Навчальні та виробничі практики студентів проходять на базах якісно оснащених кращих медичних та реабілітаційних установ: лікарні Святого Луки, міських клінічних лікарень, обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Добруджа», госпіталя інвалідів Вітчизняної війни, санаторія «Гусарське урочище» та низки інших реабілітаційних закладів.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформація про спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Фахівцеві в галузі інформаційної,  бібліотечної та архівної  справи відводиться особливе місце в системі ринкових і виробничих відносин. Його соціальна роль та професійне призначення визначаються необхідністю дотримання чіткого планування, ведення того чи іншого виду господарювання, налагодження комунікаційних зв’язків із партнерами регіонального та міжрегіонального рівня.

Майбутній фахівець-документознавець у змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій.

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» належить до гуманітарного напряму підготовки. Головний акцент зроблено на управлінні інформацією в документно-інформаційних системах, методах аналізу і оцінки документальних потоків, технологіях і методиці збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації; аналізу й узагальненню отриманого матеріалу.

Випускники спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” працюють за посадами фахівця у сфері документної комунікації (архіви, музеї,  бібліотеки,  інформаційні центри тощо),  фахівець в установах,  пов’язаних з інформаційною діяльністю,  менеджер державних органів управління.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може займати такі посади:

 • керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату);
 • керівник функціонального підрозділу;
 • керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);
 • керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);
 • директор малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності);
 • менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу);
 • фахівець у галузі бібліотечної справи;
 • референт;
 • музеєзнавець;
 • архівознавець;
 • менеджер з реклами;
 • організатор справочинства.

Фінанси, банківська справа та страхування

Загальна характеристика спеціальності «Фінанси,  банківська справа та страхування»

 

Фахівець за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування” здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій страхові компанії.

Фахівець займається широким колом питань у галузі організації і ведення бухгалтерського обліку та господарської діяльності підприємства,  може працювати на посадах економіста-фінансиста, бухгалтера, бухгалтера-ревізора,  касира, державного податкового інспектора, комерційного агента, торговельного агента, інспектора з  організації інкасації та перевезення цінностей, ревізора,  аудитора.

Право

Інформація про спеціальність «Право»

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності “Право” отримують диплом державного зразка .

Фахівець в галузі права повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні документи; вчиняти процесуальні дії.

Диплом із права дає можливість здійснювати

 • працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування,
 • займати посади помічника прокурора,  судді, нотаріуса;
 • займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАЦСу та ін.