Кафедра “Соціально-гуманітарних дисциплін”

кнопка_склад_кафедри

Кафедра “Соціально-гуманітарних дисциплін”

Кафедра соціально-економічних дисциплін є загальноінститутською та забезпечує викладання предметів соціально-економічного циклу («Історія України», «Історія української культури», «Філософія», «Філософія права», «Політологія», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Логіка», «Інформаційне суспільство», «Екологія», «Психологія», «Конфліктологія», «Цивільний захист» та ін.) для студентів усіх напрямів підготовки (спеціальностей).


Склад кафедри:

Бабич

Бабич Оксана Володимирівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук

 

У 2005 році закінчила природничо-географічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 7.010100 «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію вчителя географії, біології, основ економіки основної і старшої школи, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

З 2009 по 2012 роки навчалась в аспірантурі Київського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія на тему: «Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області)».

У 2004 – 2005 рр. працювала вчителем географії та біології у приватному навчально-виховному об’єднанні «Дошкільний заклад – спеціалізована школа І–ІІІ ступенів «Школа Ор-Авнер» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови»; 2005 – 2009 рр. старшим лаборантом кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В. Винниченка.

Із 2012 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2012-2014 роки – на посаді старшого викладача кафедри соціально-економічних дисциплін; 2014-2015 роки – на посаді доцента кафедри соціально-економічних дисциплін; з 2016 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін).

Є автором 16 наукових одноосібних публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав.

Наукові інтереси: сучасні демографічні процеси в Україні та її регіонах, збалансований розвиток регіону, системи розселення населення, функціонально-територіальна організація системи розселення населення.


Clipboard03

Притюпа Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2003 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія”, отримала кваліфікацію вчителя географії, біології, основ економіки основної та старшої школи.

У період 2011-2013 рр. – аспірантка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У жовтні 2013 р. успішно захистила кандидатську дисертацію з теми “Краєзнавчі засади розвитку природничої освіти на Єлисаветградщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”.

Професійна діяльність: 2003 р. – вчитель географії ЗОШ І-ІІІ ступенів “Ерудит” м. Кіровограда; 2003-2005 рр. – старший лаборант кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В.Винниченка; 2005-2007 рр. – вчитель географії, біології ЗОШ І-ІІІ ступенів “Ерудит” м. Кіровограда; 2007-2013 рр. – методист навчально-методичного відділу КДПУ ім. В.Винниченка; з вересня 2014 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кіровоградського інституту розвитку людини.

Є автором понад 20 одноосібних публікацій (статей у фахових українських і закордонних виданнях, навчальних і навчально-методичних посібників, тез доповідей на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях).

Наукові інтереси: історико-педагогічні процеси в Україні; актуальні проблеми й перспективи розвитку педагогічного краєзнавства в Україні.


Сєдова Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Начальник наукового відділу , доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доктор філософії, член-кореспондент Міжнародної академії проблем людини в авіації та космонавтиці, академік Академії української служби порятунку.

У 1992 р. закінчила Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Музика і співи»» та здобула кваліфікацію вчителя музики та співів, концертмейстера.

Була здобувачем при Державній льотній академії України, у 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні складові цільової моделі дошкільного навчання”.

Із 2005 р. працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2005-2007 рр. – на посаді заступника керівника-проректора з наукової роботи, з 2014 р. – на посаді начальника відділу науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, за суміщенням – доцента кафедри соціально-економічних дисциплін.

Є автором понад 60 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах (Україна, Словенія, Австрія, Білорусія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: когнітивна психологія, нейролінгвістична психологія, геронтологія, психологія здоров’я, психологія екстремальних ситуацій.


Clipboard01

Пупишева Валентина Яківна, старший викладач

У 1977 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини за спеціальністю педагогіка та методика початкової освіти, присвоєно звання вчителя середньої школи.

Педагогічний стаж становить більше 30 років. Трудову діяльність розпочала у 1977 р., спочатку вчителем, потім заступником директора, директором однієї з Кіровоградських шкіл. Пізніше очолювала гуманітарний департамент Кіровоградської міської ради. З 2014 р. – директор Кіровоградського інституту розвитку людини. Стратегію розвитку ВУЗу вбачає у науковій роботі студентів і викладачів, у розвитку міжнародних зв’язків, у розширенні та збагаченні матеріальної бази закладу.

Має наукові статті, брала участь у науково-практичних конференціях.

 Наукові інтереси: політологія, культурологія.


Ротар Наталія Михайлівна – старший викладач

У 2008 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Професійна діяльність: у період 2008-2012 рр. працювала в Кіровоградському інституті розвитку людини (2008-2010р. асистент викладача циклової комісії «Господарського права та процесу», 2010-2012р. – старший викладач циклової комісії «Теорії та історії держави і права»). Із 2013 р. – старший викладач циклової комісії з гуманітарно-суспільних дисциплін Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу. Із 2014 р. старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін і кафедри правознавства Кіровоградського інституту розвитку людини (зовнішній сумісник).

Приймає участь у заходах, що сприяють підвищенню кваліфікації: 2012 р. – короткостроковий семінар «Проблеми викладання окремих навчальних дисциплін» (Національна академія України імені Ярослава Мудрого Інститут підвищення кваліфікації); 2014 р. – курси підвищення кваліфікації (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського).

Є автором понад 5 одноосібних публікацій (збірник тестових завдань та практичних ситуацій з митного права України, мультимедійний підручник з правознавства).

Наукові інтереси: Методичні можливості використання мультимедійних засобів навчання (мультимедійних підручників) у процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу для студентів різних спеціальностей.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.