Правознавство

Інформація про спеціальність «Правознавство»

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності “Правознавство” отримують диплом державного зразка «Бакалавр» та «Спеціаліст» за кваліфікацією «Юрист».

Фахівець в галузі правознавства повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні документи; вчиняти процесуальні дії.

Фахівець у галузі правознавства має мати теоретичні знання та практичні навички не лише національного законодавства, а й міжнародного; надавати юридичні консультації та сприяти підвищенню правової культури населення.

В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори, доктори, кандидати наук , доценти.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, з залученням новітніх методик.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Диплом із правознавства дає можливість здійснювати

  • працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування,
  • адвокатську та нотаріальну діяльність,
  • займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАЦСу та ін.

Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”  викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін, серед яких:

Теорія та історія держави і права;

Конституційне право України та зарубіжних країн;

Цивільне право і процес;

Господарське право і процес;

Кримінальне право і процес;

Трудове право;

Адміністративне право;

Фінансове право;

Міжнародне право та інші нормативні дисципліни,

передбачені держстандартом;

Житлове право;

Адвокатура;

Нотаріат;

Банківське право;

Митне право;

Податкове право та ін.

Студенти факультету правознавства беруть участь у роботі Круглого столу, присвяченому Міжнародному дню інвалідів.

Студенти факультету правознавства беруть участь у роботі Круглого столу, присвяченому Міжнародному дню інвалідів.

 

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.