Документознавство та інформаційна діяльність

Інформація про діяльність кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності

Видавничу справу та редагування, документознавство та інформаційну діяльність вважають одними з найцікавіших спеціальностей на сучасному ринку праці. Їхня підготовка здійснюється на кафедрі видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності. Кафедри є випускаючими для спеціальностей «Видавнича справа і редагування» за напрямом «Журналістика» та «Документознавство та інформаційна діяльність» і забезпечують підготовку фахівців за такими освітніми рівнями: бакалавр (4 роки), спеціаліст (5 років).

До складу кафедри належать висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід підготовки спеціалістів.

Склад кафедри:


Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук.

Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук

У 2004 році закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література», магістратуру Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Закінчила аспірантуру при Кіровоградському державному університеті імені Володимира Винниченка, у 2009 році захистила  дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Мовно-філософські аспекти вербалізації часу і простору в історичних романах Павла Загребельного».

Із 2004 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2004-2005 роки – на посаді викладача, 2005-2009 роки – на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 2009-2011 роки – на посаді заступника директора з міжнародних зв’язків, із 2012 року – на посаді начальника відділу науки, міжнародних зв’язків та за суміщенням – доцента кафедри видавничої справи та редагування. Із 2013 року очолює кафедру видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності.

Є автором понад 40 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з англійської мови для студентів немовних факультетів, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах (Україна, Польща, Болгарія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: лінгвосинергетика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвоконцептологія, теорія дискурсу.


 


Мильніченко Наталя Олександрівна – старший викладач.

Мильніченко Наталя Олександрівна – старший викладач

У 2002 р. закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, здобувши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». Паралельно з навчанням на 5 курсі філологічного факультету з 2001 р. навчалася у магістратурі КДПУ імені Володимира Винниченка, яку закінчила у 2002 році, отримавши фах «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» й здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.Із 2002 р. працює у Кіровоградському інституті розвитку людини на посадах викладача і старшого викладача.У 2007 р. закінчила аспірантуру при Кіровоградському імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська література».У 2012 р. було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Наукові інтереси:українська історична проза.Терещенко Анастасія Вікторівна – старший викладач кафедри«Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність».

Терещенко Анастасія Вікторівна – старший викладач кафедри«Видавнича справа, документознавство та інформаційна діяльність»

У 2009 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» та здобула кваліфікацію документознавця, менеджера органів державної влади та управління.

Із 2006 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2006 –2007 р.р. на посаді лаборанта заочного відділу, 2007-2011р.р. на посаді лаборанта юридичного факультету, 2011 – 2013 р.р. на посаді асистента викладача кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність», 2011-2012 – на посаді інспектора аналітичного відділу, 2012 – 2013 р.р. на посаді фахівця навчально-методичного відділу, 2013 р. – до цього часу – на посаді старшого викладача кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності, а також на посаді провідного фахівця навчально-методичного відділу.

Є автором понад 10 одноосібних публікацій, брала учать у наукових конференціях (Україна, Білорусь).

Наукові інтереси: кінофотофонодокументи, актуальні проблеми сучасного музеєзнавства, природа знаку в документознавчих теоріях.


 


Бондар Галина Григорівна – старший викладач кафедри.

Бондар Галина Григорівна – старший викладач кафедри

У 1995 році закінчила повний курс факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного інституту імені Володимира Винниченка, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Німецька та англійська мови». Після закінчення інституту було присвоєно кваліфікацію вчи­теля німецької та англійської мов. З серпня 1995 року до серпня 2001 року працювала асистентом кафедри германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.К. Винниченка на факультеті іноземних мов. З вересня 2002 року до вересня 2006 року – викладач німецької мови, а з вересня 2006 року до серпня 2007 року – декан підготовчого відділення Кіровоградської філії «Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини «Україна». З вересня 2007 року до серпня 2014 року працювала викладачем німецької та англійської мов кафедри германської філології ПВНЗ Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна Академія» м. Кіровоград. З вересня 2014 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини на посаді старшого викладача кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності.

Є автором понад 15 публікацій, навчально-методичних посібників з англійської та німецької мов для студентів мовних і немовних факультетів, брала участь у наукових семінарах та науково-практичих конференціях.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, теорія дискурсу.


Кафедра постійно працює над підвищенням власного наукового та методичного потенціалу. Результатом цього є участь у закордонних, міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, підготовка та друк статей в авторитетних наукових виданнях, проведення науково-методичних семінарів з питань методики викладання у вищій школі. Наукова тема кафедри – «Актуальні проблеми видавничої справи та документознавства».

На кафедрі діє студентський науковий гурток «Медіа», основною метою якого є розвиток талановитої молоді у вивченні питань, пов’язаних з теорією та практикою журналістики та інформаційної діяльності.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.