Менеджмент

Спеціальність «Менеджмент і адміністрування»

Нині професія менеджера є найбільш популярною та поширеною в Україні. Менеджерами називають не тільки керівників фірм, а й начальників різноманітних підрозділів, торгових та рекламних агентів тощо. У зв’язку з цим перед юнаком чи дівчиною, що стоять на перепутті професійного вибору, виникає низка питань: „Хто ж такий менеджер?”, „Менеджер – це посада чи професія?”, „Керівник і менеджер – це одне і те ж, чи ні?”.

Існують різні підходи до визначення менеджменту. Одні вважають, що це слово походить від англійського дієслова „to manage”, яке у свою чергу має латинський корінь „manus” (рука). Виникнення слова менеджмент у цьому випадку пов’язують із умінням керувати кіньми та колісницями. Інші вважають, що до вжитку цей термін потрапив із французької, в якій слово „manage” буквально означало домоведення, управління домашнім господарством.

Згодом слово менеджмент стало використовуватись як синонім керівництва або управління підприємством чи організацією. Цілком прийнятним є визначення менеджменту як процесу планування, організації, мотивації та контролю працівників організації, що забезпечують досягнення її цілей.

Отже, менеджер – це той, хто здійснює функції керування, тобто планує, організовує, мотивує та контролює діяльність працівників підприємства, оптимально використовує наявні ресурси для досягнення поставлених цілей із урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Менеджер у сучасному розумінні цього поняття – це не просто інженер чи інший спеціаліст, це людина, яка має спеціальну управлінську підготовку.

Якщо ви мрієте опанувати кар’єру менеджера, приєднатись до інтелектуальної еліти і досягти успіху – не вагайтесь! Двері нашого інституту завжди для вас гостинно відкриті. Ми надамо вам можливість отримати високоякісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо всіма необхідними підручниками і навчально-методичними матеріалами, найсучаснішою комп’ютерної технікою та інформаційними технологіями. А якщо вам бракує часу чи коштів на переїзди до інституту – до ваших послуг щотижневі виїзди викладачів для надання консультацій за місцем проживання.

Ви зможете оволодіти знаннями й уміннями творчо оцінювати економічні процеси, основами ринкової економіки, економічною стратегією діяльності підприємств, уміннями приймати економічно обґрунтовані рішення, забезпечувати укладення та реалізацію контрактів, здійснювати управління трудовим колективом, здібністю до ділового активного спілкування, підприємництва та комерційної діяльності.

Після закінчення курсу навчання ви одержите державний диплом, який дасть вам змогу обіймати керівні посади в організаціях і на підприємствах різних форм власності.

До програми навчання пропонується цикл фундаментальних, насамперед, економічних дисциплін: основи економічної теорії, макро- і мікроекономіки, фінанси, облік і аудит, гроші та кредит, а також цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як менеджмент, маркетинг, управління персоналом, психологія управління, конфліктологія, іміджологія, бізнес-комунікації. Ви отримаєте гарну підготовку в області комп’ютерних технологій, ділової іноземної мови, господарського і трудового права та ін.

Окрім диплому випускник має можливість отримати спеціалізації: фінанси, податкова служба, міжнародний бізнес, державна служба, правові основи підприємницької діяльності, що дозволяє значно розширити сферу професійної реалізації фахівця та його працевлаштування.

Якщо ви любите експериментувати, заглиблюватись у науку, маєте бажання продовжити своє навчання і здійснити наукову кар’єру, – ми надамо вам можливість займатись науково-дослідницькою діяльністю у студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проблемних групах.

Випускники спеціальності “Менеджмент і адміністрування” підготовлені до роботи на посадах керівників низового рівня:

 • помічників керівників підприємств;
 • офіс-менеджерів;
 • інспекторів відділу кадрів;
 • адміністраторів;
 • інспекторів з контролю, охорони праці, техніки безпеки;
 • інструкторів виробничого навчання;
 • майстрів навчальних центрів;
 • консультантів в апаратах органів державної влади;
 • техніків із планування, обліку;
 • фахівців із фінансово-економічної безпеки тощо.

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами. Основна державна задача підготовки таких фахівців – це подолання протиріччя між потребами сучасного управління й низьким рівнем професіоналізму, який сьогодні ще існує у цій сфері діяльності. Робота на вказаних посадах потребує уміння приймати організаційні рішення з урахуванням знань системного підходу і обліку комплексу технічних, економічних, організаційних, соціальних, педагогічних і психологічних факторів. Отримані знання дадуть змогу, при бажанні, організувати власне підприємство і успішно ним керувати.

Де і ким може працювати випускник

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальності “Менеджмент і адміністрування” отримують диплом встановленого зразка із кваліфікацією спеціаліста з менеджменту організацій.

Фахівець з менеджменту організацій може займати наступні посади:

 • менеджер з постачання, начальник відділу матеріально-технічного постачання;
 • менеджер; начальник відділу кадрів;
 • начальник відділу охорони праці, бюро організації праці;
 • менеджер зі збуту; начальник відділу соціального розвитку;
 • менеджер з кадрових питань та побуту, тощо;
 • інспектор з контролю, охорони праці, техніки безпеки;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер навчального центру;
 • консультант в апаратах органів державної влади;
 • технік з планування, обліку;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки, тощо;

УМОВИ ПРИЙОМУ:
Для вступу на факультет подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти не нижче 100 балів з дисциплін:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • іноземна мова/географія;

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
Денна форма навчання:
– бакалавр – 4 роки
– спеціаліст – 1 рік
Заочна фома навчання:
– бакалавр – 4 роки
– спеціаліст – 1 рік

Детальна інформація:
(тел./факс), 0-522-22-74-89
моб. МТС: 099-76-66-164
моб. Київстар: 097-33-26-290

Викладачі та технології навчання

В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори, доктори, кандидати наук, доценти. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, з залученням новітніх методик. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців. Під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики. До послуг студентів – бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи з прямим доступом в Internet, сучасний тренажерний зал, кімната аромотерапії.

Для студентів інституту, які навчаються за спеціальністю “Менеджмент і адміністрування”, викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін. Серед яких:

 • Статистика;
 • Маркетинг;
 • Основи підприємства;
 • Теорія економічного аналізу;
 • Економіка підприємств;
 • Гроші і кредит;
 • Рекламна діяльність у підприємстві;
 • Бухоблік;
 • Економіка природокористування;
 • Міжнародна економічна інтеграція;
 • Страхування;
 • Логістика;
 • Операційний менеджмент;
 • Контролінг;
 • Управління персоналом;
 • Методи прийняття управлінських рішень;
 • Основи ділового протоколу;
 • 0рганізація праці менеджера;
 • Інвестеційний менеджмент;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Менеджмент організацій;
 • Конфліктологія;
 • Соціальна економіка;
 • Екологічний менеджмент.

Здобувши диплом в нашому навчальному закладі, Ви станете спеціалістами високого класу!!!

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.