Кафедра права та соціально-економічних відносин

Склад кафедри:


Жила Олександр Владиславович - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук

Жила Олександр Владиславович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук

У 2005 році закінчив факультет податкової міліції Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь) за спеціальністю „Правознавство”.

З 2005 року працював на різних посадах УПМ ДПА в Кіровоградській області. З 2009 року – працював на посаді кафедри цивільного права та процесу, факультету підготовки фахівців громадської безпеки Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 „Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему „Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішення, діями чи бездіяльністю службових осіб органів ДПС України”.

Має понад 25 опублікованих наукових праць.

Наукові інтереси – цивільне право, сімейне право.


Ткаченко Ірина Миколаївна, старший викладач, аспірант

У 2005 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної Юридичної Академії України ім. Я.Мудрого.

З 2005 до 2008 року працювала в органах прокуратури.

У 2013 році закінчила аспірантуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини.

Є автором понад 20 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з кримінального права для студентів юридичних факультетів, брала участь у наукових семінарах.

Наукові інтереси: кримінальне право, криміналістика, кримінологія.Мороз Станіслав Станіславович - начальник відділу ліцензування та акредитації та старший викладач.

Мороз Станіслав Станіславович
начальник відділу ліцензування та акредитації та старший викладач

У 2008 році закінчив  Юридичну академію за спеціальністю «Правознавство»  та здобув кваліфікацію – спеціаліст-юрист.

Мороз Станіслав Станіславович працює в Кіровоградському інституті розвитку людини з лютого 2008 року і по теперішній час на посаді начальника відділу ліцензування та акредитації та старшого викладача кафедри права та соціально-економічних відносин.

Наукові інтереси:  Дослідження новел в кримінальному процесі, дослідження становлення правової держави в роки поневолень України (1610-1917 р.р.)

 

 

 

 


Трегубенко Марина Юріївна, старший викладач

Трегубенко Марина Юріївна, старший викладач

У 2012 році закінчила Київський університет права НАН України та здобула кваліфікацію юриста.

З лютого 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини. На сьогодні обіймає посаду начальника відділу кадрів та старшого викладача кафедри права та соціально-економічних відносин.

Наукові інтереси: дослідження новел в конституційному та трудовому праві України.

 

 

 

 


Кравченко Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2004 році закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література», магістратуру Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Закінчила аспірантуру при Кіровоградському державному університеті імені Володимира Винниченка, у 2009 році захистила  дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Мовно-філософські аспекти вербалізації часу і простору в історичних романах Павла Загребельного».

Із 2004 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2004-2005 роки – на посаді викладача, 2005-2009 роки – на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 2009-2011 роки – на посаді заступника директора з міжнародних зв’язків, із 2012 року – на посаді начальника відділу науки, міжнародних зв’язків та за суміщенням – доцента кафедри видавничої справи та редагування. Із 2013 р. до 2018 р. очолювала кафедру видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності.

Із 2018 року – начальник відділу наукової та виховної  роботи Кіровоградського інституту розвитку людини.

Є автором понад 40 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з англійської мови для студентів немовних факультетів, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах та конференціях (Україна, Німеччина, Польща, Білорусь, Болгарія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: лінгвосинергетика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвоконцептологія, теорія дискурсу.


image005

Мильніченко Наталя Олександрівна,  старший викладач

У 2002 р. закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, здобувши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». Паралельно з навчанням на 5 курсі філологічного факультету з 2001 р. навчалася у магістратурі КДПУ імені Володимира Винниченка, яку закінчила у 2002 році, отримавши фах «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» й здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури. Із 2002 р. працює у Кіровоградському інституті розвитку людини. У 2007 р. закінчила аспірантуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська література». У 2012 р. було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Наукові інтереси: українська історична проза.


4astakova

Частакова Надія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри, член Національної спілки письменників України

Народилась 27 лютого 1987 року в м.Світловодськ, що на Кіровоградщині.

2009 року закінчила факультет філології та журналістики КДПУ імені В.Винниченка і вступила до аспірантури при цьому ж виші.

2012 року захистила кандидатську дисертацію «Літературно-критичні і культурологічні концепції у науковій творчості Івана Дзюби».

З того часу і до вересня 2016р. працювала на посаді старшого викладача Кіровоградського інституту розвитку людини, з вересня 2016р. – переведена на посаду доцента. За сумісництвом викладає літературну творчість у МАН, що діє при облкомплексі «Гімназія-інтернат-школа мистецтв».

Автор 20 праць з актуальних проблем сучасної філології.

Коло наукових інтересів: аналіз художнього твору, література ХХ століття, літературна освіта, естетика модернізму, поезія французького символізму, проблема елітарності української літератури і культури.

Наукові інтереси: захоплюється фотографією й живописом. Вільний час присвячує читанню, самовдосконаленню, подорожуванню і краєзнавчому туризму.


Соменко Олена Олексіївна старший викладач

Соменко Олена Олексіївна, старший викладач

Закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка за спеціальністю «Математика».

Одержала кваліфікацію «Вчитель математики та економіки».

Закінчила магістратуру цього ж факультету, отримавши спеціальність «Викладач математики».

Працює над темою дисертаційного дослідження «Система Sage як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів математики».

Досвід науково-педагогічної діяльності 2 роки. Має 5 наукових праць.

З 2013 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини та з 2016 року старшим викладачем Центральноукраїнського юридичного коледжу.

Коло наукових інтересів: використання ІКТ у навчанні математики, інтеграція знань і вмінь студентів при вивченні математичних дисциплін.

Наукові інтереси: програмування.


 


Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2007 р. закінчив Кіровоградський професійно-технічний навчальний заклад «Навчальний центр Освіта-2», де здобув робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору».

У 2008 р. закінчив Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», де здобув професію «Менеджер організацій», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

У 2010 р. закінчив Державну льотну академію України, де здобув професію менеджера за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю», освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

У 2014 р. закінчив аспірантуру Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

З 2016 р. дійсний член громадської організації «Будинок вчених Кіровоградщини».

Керівник студентського наукового куртка.

Досвід науково-педагогічної діяльності 7 років.

Автор близько 30 наукових праць, із них: 8 навчально-методичних посібників, 9 фахових наукових статей з професійної педагогіки (2 з яких опубліковано за кордоном), 2 навчально-методичних рекомендацій, понад 12 статей у науково-практичних конференціях, ряд тез наукових конференцій.

Коло наукових інтересів: теорія і практика менеджменту, інноваційна діяльність підприємств, сучасні педагогічні технології, професійна адаптація молодих менеджерів.


 

 

Остапенко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин

2008 р. закінчила Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «Фінанси».

У 2008-2011 р. працювала на посаді бухгалтера у Кіровоградському інституті розвитку людини.

Із 2009 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини на посаді старшого викладача.

Досвід науково-педагогічної діяльності – 10 років.

Автор 12 наукових та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: бухгалтерський облік, економіка підприємства.

 


Переверзєв Євген Вікторович, кандидат економічних наук, доцент

У 2006-2008р. закінчив Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая, де здобув  дипломи молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Бухгалтерський облік», «Право».

У 2011 р. закінчив Кіровоградський Національний технічний університет, здобув диплом магістра за спеціальністю «Фінанси».

У 2014 р. закінчив аспірантуру Кіровоградського Національного технічного університету.

У 2015 р.  успішно захистив дисертацію на тему «Організація розрахунків та фінансування діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання» ПВНЗ «Європейський університет».

Із 2016 р. директор ПП «Освіта-медіа»: Укртехпостачвидав.

Досвід науково-педагогічної діяльності 6 років.

Автор понад 10 наукових і науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: облік і аудит на сільськогосподарських підприємствах.


Малаховський Юрій Віталійович, кандидат економічних наук, доцент

У 1984 р. закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю планування народного господарства.

У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічних наук та менеджменту.

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні засади управління національною економікою.

 

 

 
Сєдова Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри

Старший викладач кафедри, член-кореспондент Міжнародної академії проблем людини в авіації та космонавтиці, академік Академії української служби порятунку.

У 1992 р. закінчила Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Музика і співи»» та здобула кваліфікацію вчителя музики та співів, концертмейстера.

Є автором понад 60 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах (Україна, Словенія, Австрія, Білорусія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: когнітивна психологія, нейролінгвістична психологія, геронтологія, психологія здоров’я, психологія екстремальних ситуацій.


Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент

Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент

У 2002 р. отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Облік і аудит» у Кіровоградському державному технічному університеті. Паралельно із навчанням в університеті в 2001 р. отримала диплом юриста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» у Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права імені М.П. Сая. У 2008 р. в Одеському державному економічному університеті успішно захистила дисертаційне дослідження на тему «Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами» здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У 2010 р. отримано вчене звання доцента кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ.

Пугаченко О.Б. працює науковим керівником економічних секцій Кіровоградської МАНУМ майже 10 років. Наразі, науковий керівник секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.

Є активним учасником наукового та викладацького процесу, зокрема: тричі виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій у Спеціалізованих вчених радах провідних закладів вищої освіти України; проводить лекційні заняття на курсах підвищення кваліфікації для вчителів економіки з міста та області на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; є експертом з питань апеляції на обласних олімпіадах з економіки учнів 11 класів; неодноразово залучалась в якості експерта з економічних питань у роботу Прокуратури Кіровоградської області Кіровоградської місцевої прокуратури.

Пугаченко О.Б. бере активну участь в науково-практичних конференціях, круглих столах та економічних форумах, має понад 100 наукових та 20 навчально-методичних публікацій, у т.ч. є співавтором 1 підручника з грифом МОН та 11 монографій, які видано в України та за кордоном, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Австрії, Грузії, Білорусі.


Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.