Документи відбіркової комісії

РОЗКЛАД РОБОТИ ВІДБІРКОВОЇ РОБОТИ:

 понеділок – п’ятниця з 9:00 до 19:00 год.;

субота, неділя – з 9:00 до 15:00 год.

Голова відбіркової комісії організовує чергування відповідальних співробітників комісії у вихідні та святкові дні (субота, неділя з 9:00 до 15:00 год.).

“Про затвердження Положення про відбіркові комісії структурних підрозділів університету: інститутів, факультетів, філій, коледжів”

“Про затвердження Положення про апеляційні комісії” 

Склад Відбіркової комісії Кіровоградського інституту розвитку людини

Голова відбіркової комісії – Пупишева Валентина Яківна, директор Кіровоградського інституту розвитку людини.

Заступник голови відбіркової комісії – Мороз Станіслав Станіславович, начальник відділу ліцензування та акредитації

Відповідальний секретар відбіркової комісії – Скобєлева Ольга Борисівна, начальник відділу профорієнтаційної роботи

Відповідальний секретар з технічного забезпечення – Тригубенко Марина Юріївна, системний адміністратор

Члени відбіркової комісії:

Притюпа Олена Сергіївна – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри видавничої справи, документознавства  та інформаційної діяльності

Жила Олександр Владиславович – завідувач кафедри правознавства,

Ткаченко Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри правознавства;

Гуцалюк Олексій Миколайович – завідувач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування;

Осадчий Олександр Юрійович – доцент кафедри здоров’я людини;

Мильніченко Наталя Олександрівна – старший викладач кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності

Васильєва Вікторія Дмитрівна – студентка третього курсу напрям підготовки журналістика, член студентського самоврядування.

Склад Відбіркової комісії Центральноукраїнського юридичного коледжу

Голова відбіркової комісії – Пупишева Валентина Яківна, директор Центральноукраїнського юридичного коледжу.

Відповідальний секретар відбіркової комісії – Мильніченко Наталя Олександрівна, завідувач циклової комісії видавничої справи

Відповідальний секретар з технічного забезпечення – Лиходід Галина Олександрівна, системний адміністратор

Члени відбіркової комісії:

Мороз Станіслав Станіславович, старший викладач циклової комісії правознавство;

Тригубенко Марина Юрівна – старший викладач циклової комісії правознавство;

Білоніг Ірина Сергіївна – завідувач циклової комісії фінансів;

Захарян Наріне Оганесівна – студентка третього курсу спеціальності правознавство, член студентського самоврядування.

87854541

 1. Створити апеляційну комісію у складі:

Голова – головний бухгалтер Сухачова Ольга Олександрівна;

Секретар коміії – секретар Юрченко Оксана Василівна;

Члени комісії

 • старший викладач кафедри ”Правознавство” Глоба Світлана Миколаївна;
 • старший викладач кафедри ”Правознавство” Михайловська Наталія Олександрівна.
 1. Створити предметну екзаменаційну комісію з історії України у складі:

Голова – старший викладач кафедри ”Соціально-економічних дисциплін” кандидат педагогічних наук Притюпа Олена Сергіївна

Члени комісії:

 • старший викладач кафедри ”Журналістика” Дунюшкіна Ганна Григорівна;
 • викладач історії НВК № 26 м. Кіровоград Петрікеєва Надія Михайлівна.
 1. Створити предметну екзаменаційну комісію з української мови та літератури у складі:

Голова – старший викладач кафедри ”Документознавство” Мильніченко Наталя Олександрівна;

Члени комісії:

 • доцент кафедри ”Документознавство” Громко Тетяна Василівна;
 • викладач української мови та літератури ЗОШ № 1 м. Кіровоград Якубенко Валентина Трохимівна.
 1. Створити предметну екзаменаційну комісію з математики у складі:

Голова – старший викладач кафедри ”Соціально-економічних дисциплін” Соменко Олена Олексіївна;

Члени комісії:

 • доцент кафедри ”Фінанси і кредит” ДЛАУ кандидат фізико-математичних наук Мироненко Оксана Василівна;
 • доцент кафедри ”Фінанси і кредит” ДЛАУ кандидат економічних наук Письменна Марія Сергіївна.
 1. Створити предметну екзаменаційну комісію з географії у складі:

Голова – старший викладач кафедри ”Правознавство” Морозова Олена Леонідівна;

Члени комісії:

 • старший викладач кафедри ”Соціально-економічних дисциплін” Бабіч Оксана Володимирівна;
 • вчитель географії НВК № 26 м. Кіровоград Рудас Людмила Іллівна.
 1. Створити предметну екзаменаційну комісію з іноземної мови у складі:

Голова – завідувач кафедрою ”Документознавство та журналістика” Кравченко Олена Вікторівна;

Члени комісії:

 • старший викладач кафедри ”Соціально-економічних дисциплін” Герц Ольга Сергіївна;
 • вчитель іноземної мови ЗОШ № 17 м. Кіровоград Гаркуша Людмила Сергіївна.
 1. Створити предметну екзаменаційну комісію з біології у складі:

Голова – старший викладач кафедри ”Здоров’я людини” Поцілуйко Ігор Іванович;

Члени комісії:

 • спеціаліст лікувально-процедурного диспансеру м. Кіровоград Горбань Ольга Олександрівна;
 • вчитель біології НВК № 26 м. Кіровоград Герасимова Надія Леонідівна.
 1. Створити фахову атестаційну комісію з галузі знань: 0201 ”Культура” (напрям підготовки 6.020105 ”Документознавство та інформаційна діяльність”) у складі:

Голова – старший викладач кафедри ”Документознавство” Алексєєнко Олена Володимирівна;

Члени комісії:

 • старший викладач кафедри ”Документознавство” Мачак Оксана Юріївна;
 • старший викладач кафедри ”Документознавство” Частакова Надія Сергіївна.
 1. Створити фахову атестаційну комісію з галузі знань: 0304 ”Право” (напрям підготовки 6.030401 ”Правознавство”) у складі:

Голова – завідувач кафедри ”Правознавство” Жила Олександр Владиславович;

Члени комісії:

 • професор кафедри ”Правознавство” Троянський Олександр Анатолійович;
 • старший викладач кафедри ”Правознавство” Ткаченко Ірина Миколаївна.
 1. Створити фахову атестаційну комісію з галузі знань: 0102 ”Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” (напрям підготовки 6.010203 ”Здоров’я людини”) у складі:

Голова – доцент кафедри ”Здоров’я людини” Шевчук Олексій Миколайович;

Члени комісії:

 • завідувач кафедри ”Здоров’я людини” Осадчий Олександр Юрійович;
 • доцент кафедри ”Фізичного виховання” КДПУ Миценко Євген Вікторович.
 1. Створити фахову атестаційну комісію з галузі знань: 0305 ”Економіка та підприємництво” (напрям підготовки 6.030508 ”Фінанси і кредит”) у складі:

Голова – завідувач кафедри ”Фінанси і кредит” Гуцалюк Олексій Миколайович;

Члени комісії:

 • старший викладач кафедри ”Фінанси і кредит” Білоніг Ірина Сергіївна;
 • старший викладач кафедри ”Фінанси і кредит” Крепа Лідія Іванівна.
 1. Створити фахову атестаційну комісію з галузі знань: 0306 ”Менеджмент і адміністрування” (напрям підготовки 6.030601 ”Менеджмент”) у складі:

Голова – доцент кафедри  ”Менеджмент” Малаховський Юрій Віталійович;

Члени комісії:

 • доцент кафедри ”Менеджмент” Мак Олексій Романович;
 • старший викладач кафедри ”Менеджмент” Черненко Олександр Володимирович.

 

“Щодо дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних під час вступної кампанії””

До уваги вступників 2016 року!

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2014 № 1/9-350 „Щодо дотримання вимог Закону України „Про захист персональних даних” під час вступної кампанії”:

«Персональні дані, вказані в заяві вступників про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу, та дані документа, що посвідчує таку особу та її громадянство, вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (володільцем якої є Міністерство освіти і науки України, а розпорядником – державне підприємство «Інфоресурс») безпосередньо під час прийняття такої заяви приймальною (відбірковою) комісією, для обробки з метою забезпечення потреби фізичних осіб (виготовлення документів у сфері освіти).

Відповідно до статті 8 «Права суб’єкта персональних даних» Закону України «Про захист персональних даних» особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.».

 

Відбіркова комісія

 

 

 

Комментарии запрещены.