Кафедра фізичної реабілітації

 
кнопка_новиникнопка_склад_кафедрикнопка_про_спеціальність
кнопка_кращі_студентикнопка_випускникикнопка_працевлаштування

 Інформація про діяльність кафедри:

Кафедра фізичної  реабілітації готує фахівців за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Фізична реабілітація”, “Здоров’я людини”. Випускники цих  спеціальностей можуть працювати:

 • фізичним терапевтом,  ерготерапевтом;
 • реабілітологом;
 • методистом з фізичної культури;
 • інструктором з оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;
 • фахівцем з експлуатації спортивних споруд;
 • працівником державних та громадських органів управління фізичною культурою;
 • працівником спортивних клубів, оздоровчих таборів;
 • інструктором (методистом) з фізичної реабілітації у дошкільних навчальних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах,  профілакторіях та інших закладах, специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

 

Навчальні та виробничі практики студентів проходять на базах якісно оснащених кращих медичних та реабілітаційних установ: лікарні Святого Луки, міських клінічних лікарень, обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Добруджа», госпіталя інвалідів Вітчизняної війни, санаторія «Гусарське урочище» та низки інших реабілітаційних закладів.

Кадровий склад:


Чурпій Костянтин Леонідович – завідувач кафедри, професор кафедри,  кандидат медичних наук

У 1972 році закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата  медичних наук, тема дисертації «Особливості і тактика лікування механічної жовтяниці»

Коло наукових інтересів: фізична реабілітація  при хірургічних захворюваннях, реабілітація хворих після хірургічних втручань, організація діяльності реабілітаційних закладів.

Є автором близько 100 друкованих матеріалів, має навчально-методичні посібники зі спеціальності.

 

 

 


Вареник Олена Анатоліївна– старший викладач кафедри

Вареник Олена Анатоліївна– старший викладач кафедри

У 2003 році закінчила Кіровоградський медичний коледж, спеціальність «Акушерство». У 2006 році закінчила Міжнародну академію управління персоналом, спеціальність «Менеджер медицини та фармації».

Коло наукових інтересів: репродуктивне здоров’я та планування сім’ї різних вікових груп населення.

 

 

 

 

 

 


 

фото Сябренко

Сябренко Геннадій Петрович, доцент кафедри, кандидат медичних наук

 

 

У 1997 році закінчив   Запорізький державний медичний університет, вища освіта, кваліфікація лікаря-педіатра.

У 2010 році Рішенням спеціалізованої вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності медична психологія.

Коло наукових інтересів: медична психологія

 

 

 


ФотоШевчук1

Шевчук Олександр Миколайович, доцент кафедри, кандидат медичних наук

 

 

У 1998 році закінчив   Українську медичну стоматологічну академію, вища освіта, кваліфікація лікаря.

У 2012 році Рішенням атестаційної колегії Вінницького національного медичного університету ім..М.І.Пирогова МОЗ України присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності хірургія.

Коло наукових інтересів: абдомінальна хірургія

 

 

 

 

 


Шостак

Шостак Ігор Олександрович, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

У 2007 році закінчив   Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, вища освіта, кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури.

у 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, тема дисертації – “Формування культури здоров’я студентів медичних коледжів у позааудиторній діяльності”.

Є автором 20 наукових статей ( 10 із них ВАК, 1 міжнародна)

Коло наукових інтересів: культура здоров’я студентської молоді

 

 

 


Тимошенко Іван Володимирович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації

У 2017 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка та  отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури за напрямком підготовки «Фізичне виховання»

Спортивні досягнення: присвоєна друга тренерська кваліфікація зі спортивної гімнастики

Коло наукових інтересів: науково-методичне забезпечення силової підготовки на різних етапах тренувань у силових видах спорту, є учасником ХV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України».

Є  автором 4 наукових статей.

 


Калюжна Оксана Іванівна

Закінчила у 1997 році КДПУ ім. В. Винниченка за спеціальністю вчитель музики і народознавства.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, тема дисертації – «Формування навичок здорового способу життя підлітків у позашкільних навчальних закладах».

Автор близько 20 статей (ВАК). За останні 5 років має десятки публікацій та приймала активну участь у наукових конференціях.

Коло інтересів: здоров’язберігаючі технології, здоров’я та професійні компетенції молоді.

 

 

 


Інформація про спеціальність

Випускники Кіровоградського інституту розвитку людини спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія”, “Фізична реабілітація”, “Здоров’я людини” отримують диплом державного зразка.  

Для студентів інституту, які навчаються за названими спеціальностями, викладається комплекс професійно орієнтованих дисциплін, серед яких:

 • Загальна теорія здоров’я;
 • Вікова анатомія;
 • Фізіологія людини;
 • Основи медичних знань;
 • Основи фізичної реабілітації;
 • Теорія та методика реабілітаційної роботи;
 • Основи загальної та спеціальної патології;
 • Методика занять у спеціальних медичних групах;
 • Основи ЛФК;
 • Сучасні оздоровчі фітнес-технології;
 • Лікарсько-педагогічний контроль у фізичній реабілітації;
 • Курортологія;
 • Масаж лікувальний;
 • Організація та методика оздоровчо-рекреаційної роботи;

Студент першого курсу спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія” Даниіл Лісютін під час заняття з масажу

Станіслав Дигас, студент другого курсу спеціальності “Фізична реабілітація”, під час проходження практики в Кіровоградському обласному госпіталі для ветеранів війни

 

Студент першого курсу спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія” Павло Нагорний здобуває навички з вимірювання артеріального тиску

Під час реабілітації дітей з інвалідністю

Студенти першого курсу спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія” Павло Нагорний та Даниіл Лісютін під час вивчення анатомії

Спортивні досягення Ірини Ткаченко (4 курс, спеціальність “Здоров’я людини”

Анатолій Глущенко, студент другого курсу, під час проходження практики в Дитячому медичному центрі Добруджа

Старший викладач кафедри “Фізична реабілітація” Н.А. Сєдова під час проведення практичного заняття з біомеханіки

Приготування студентами фіточаїв

 

Сергій Савін, студент четвертого курсу, реабілітолог Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю