Експертні висновки (5.03050801 “Фінанси і кредит”)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 “Фінанси і кредит” (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”) галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво” (07 “Управління та адміністрування”) у Центральноукраїнському юридичному коледжі вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Більш детально…