Конференція «Проблеми формування здорового способу життя у молоді»

26 жовтня 2017 року у Кіровоградському інституті розвитку людини пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування здорового способу життя у молоді». Від імені керівництва Університету «Україна» з вітальним словом звернулась до учасників конференції  начальник управління міжнародної діяльності університету Давиденко Ганна Віталіївна.

 Мета конференції:

 • об’єднання творчих зусиль викладачів, медиків та науковців для професійного становлення спеціаліста на основі фізичного та духовно-морального становлення особистості;
 • узагальнення міжнародного досвіду працівників медичних та навчальних закладів у сфері формування фізично здорової, професійно підготовленої особистості;
 • теоретико-методологічні основи здорового способу життя
 • роль студентського самоуправління у формуванні здорового способу життя молоді.

Напрями роботи конференції:

 • Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання;
 • історичні, філософські, соціально-економічні та правові проблеми фізичної культури студентської молоді;
 • психолого-педагогічні аспекти фізичного здоров’я та професійного становлення молоді;
 • медична та соціальна реабілітація молоді з особливими потребами;
 • фізична реабілітація, спортивна медицина та адаптивне фізичне виховання;
 • інноваційні технології та супровід навчання студентів з інвалідністю;
 • функціонування медичних закладів по роботі з інвалідами;
 • фізична культура, спорт, здоров’я як складова духовності нації;
 • міжнародні організації з охорони здоров’я та світовий розвиток менеджменту медичних послуг;
 • правові та організаційні засади навчання, виховання та працевлаштування молоді.

У роботі конференції взяли участь:

 –  науковці:

Любенко В. О., канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання  Інституту соціальних технологій, Університету «Україна»;

Герасименко Л. Б., кандидат педагогічних наук. Доцент кафедри соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна»;

Чурпій К. Л., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри «Здоров’я людини» Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»;

Чурпій І. К., доктор медичних наук, професор Івано-Франківського національного медичного університету

Ковальов В. О., заслужений працівник з фізичного виховання і спорту України, член НОК України, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Кіровоградського Центральноукраїнського національного технічного університету;

Черненко О.В., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фінансів та менеджменту Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»;

Тимченко Г. М., кандидат біологічних наук, доцент кафедри валеології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, директор центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Закревський А. М., кандидат медичних наук, доцент кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Сєдова Н. А., кандидат психологічних наук, академік Академії української служби порятунку, начальник наукового відділу Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»;

Шостак І. О., кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни Кіровоградського медичного коледжу ім.. Є. Й. Мухіна;

Кравченко О. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»;

Калюжна О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»;

–  керівники та працівники медичних закладів міста та області. 

У ході пленарного засідання конференції заслухано та обговорено доповіді:

ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО СІМ’ЯНИНА

Герасименко Людмила Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна»

ФАКТОРИ ЗАЛЕЖНОСТІ АГРЕСІЇ ПІДЛІТКІВ ВІД ЇХНЬОЇ АДИТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В МЕРЕЖІ INTERNET

Кравченко Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Шостак Ігор Олександрович, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна

ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Калюжна Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ КАРДІОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ В СТАЦІОНАРНИХ І АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Любенко Валерій Олександрович, канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання  Інституту соціальних технологій, Університету «Україна»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ДІЙОВИЙ ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Ковальов Володимир Олексійович, заслужений працівник з фізичного виховання і спорту України, член НОК України, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Кіровоградського Центральноукраїнського національного технічного університету

МАЙБУТНЄ ВАРТО ПЛАНУВАТИ

Чирва Валентина Ігорівна, головний  лікар акушер-гінеколог комунального закладу «Обласний центр планування сім’ї, репродукції людини», м. Кропивницький

 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ПРО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Бєлкова Тетяна Олександрівна, аспірант Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, лаборант кафедри анатомії №2 Донецького національного медичного університету

 СНІД СЬОГОДНІ: КЛІНІЧНА КАРТИНА, ШЛЯХИ  ПЕРЕДАЧІ, ЛІКУВАННЯ

Бабій Ірина Валеріївна, спеціаліст Кіровоградського обласного СНІД-центру

 ПОЗИТИВНИЙ ЕМОЦІЙЦНИЙ ФОН ЯК ЧИННИК

УСПІШНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Мовчан Сергій Васильович, викладач Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО  ПІДХОДУ

Черненко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та менеджменту Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»

 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Гулій Олександр Петрович, докторант Одеського національного університету ім.. М. Мечникова

 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН УЧНІВ 1-2-х КЛАСІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ

Мильніченко Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я

Сєдова Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, академік Академії української служби порятунку, начальник наукового відділу Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»

У роботі конференції також прийняли участь аспіранти і студенти, у доповідях яких були висвітлені проблеми та досвід впровадження  здоров’язберігаючих технологій у ВНЗ.

Також до уваги учасників конференції було запропоновано викладачами нашого інституту майстер-класи.

Загалом у конференції взяли участь 69 осіб із різних областей України. Учасники обговорили і схвалили проект рекомендацій конференції, який вважають за необхідне винести на громадське обговорення з метою доповнення та корекції.

 

Метки: , . Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.