Про Юридичну клініку

Юридичні онлайн-консультації юридичного факультету

На базі  Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна» діє навчально-практична лабораторія “Юридична клініка”.  

Консультанти “Юридичної клініки” надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення з таких галузей права: цивільне, сімейне, житлове, земельне, соціальне забезпечення.

Юридичні консультації надаються клієнтові в усній або письмовій формі (залежно від складності справи) з докладним роз’ясненням чинного законодавства.

До практичної роботи у якості консультантів та асистентів залучатимуться студенти 3 та 4 курсів, які також в обов’язковому порядку будуть проходити додаткову теоретичну підготовку з дисципліни «Юридична клініка».

foto15irkl

   Робота по наданю юридичних консультацій надасть зазначеним студентам можливість перевірити свої знання, заздалегідь якісно підготуватись до професійної юридичної діяльності, набути практичних навичок, здобути перший досвід спілкування з клієнтами та складання юридичних документів.

   Студенти 2 курсу за бажанням залучатимуться до роботи в Клініці в якості волонтерів, що дозволить їм одержати унікальну можливість брати участь у реалізації соціальних проектів, які започатковані кліністами.

foto15urkl2

 Дані консультації здійснюються

на засадах благодійництва і є безоплатними.

Онлайн правова допомога надається з наступних галузей права:

 • цивільного, сімейного та житлового права;
 • трудового права та правового забезпечення професійної реабілітації і зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • захисту прав людини і громадянина;
 • господарського права;
 • адміністративного права та адміністративної діяльності.

Консультантами є викладачі, студенти старших курсів університету та фахівці-юристи.

Основними напрямками допомоги є:

 1. Надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим громадянам* шляхом.
 2. Тлумачення та роз’яснення норм чинного законодавства України
 3. Складання документів правового характеру (позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, клопотань тощо);

Надання правової допомоги громадським організаціям, діяльність яких спрямована на захист прав та інтересів громадян із числа сиріт, малозабезпечених та інвалідів;

 1. Надання різноманітних інформаційно-правових послуг населенню.

* До числа малозабезпечених відносяться пенсіонери, ветерани, інваліди, неповнолітні, безробітні, громадяни, віднесені органами соціального захисту до категорії осіб з низьким рівнем доходу.

6.Організація і проведення учасниками Клініки конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів з правових питань для школярів, вихованців спеціалізованих шкіл-інтернатів, дитячих будинків, притулків для бездоглядних дітей тощо;

 1. Організація і проведення соціологічних досліджень з правових питань і робота у складі соціологічних груп;
 2. Надання консультативної допомоги старшокласникам, які ведуть науково-дослідницьку роботу в МАН „Дослідник” з правових питань;
 3. Надання консультативної допомоги вчителям основ правознавства з питань, пов’язаних із змінами в законодавстві;
 4. Організація і проведення зустрічей студентів, викладачів університету з депутатами всіх рівнів;
 5. Здійснення правового моніторингу проблем молоді з різними фізичними вадами, що має обмежений доступ до інформаційного простору, стосовно захисту їх прав та інтересів.

 

Головні риси практичної допомоги:

 • робота відбувається під керівництвом викладачів;
 • складається з чергувань;
 • може зараховуватись студентам, як навчально-ознайомча, навчально-виробнича чи в окремих випадках, як переддипломна практика;
 • безпосередня безкоштовна юридична допомога малозабезпеченим верствам населення;
 • надається високий професійний рівень знань, вмінь та навичок.

 

Практичні навички, які студенти мають отримати після проходження курсу:

 • вміння опитувати клієнта;
 • надання юридично обґрунтованої і відповідальної консультації;
 • розслідування фактів справи;
 • юридична етика;
 • вивчення та аналіз нормативної бази і наукової літератури;
 • вміння правильно спілкуватися, як в усній, так і в письмовій формі;
 • вміння виступати в суді і правильно вести документацію;
 • вміння вести переговори та спілкуватись із органами державної влади;
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.