Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма: «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. 

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» належить до гуманітарного напряму підготовки. Головний акцент зроблено на управлінні інформацією в документно-інформаційних системах, методах аналізу і оцінки документальних потоків, технологіях і методиці збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації; аналізу й узагальненню отриманого матеріалу.

Випускники спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” працюють за посадами фахівця у сфері документної комунікації (архіви, музеї,  бібліотеки,  інформаційні центри тощо),  фахівець в установах,  пов’язаних з інформаційною діяльністю, .

Працевлаштування

Фахівець із інформаційної, бібліотечної та архівної справи  зможе:

працювати як організатор і виконавець у галузі інформаційної діяльності в державній і недержавній адміністративній сферах;

відповідати за сучасну організацію документопотоків, технічні засоби обробки внутрішньої і зовнішньої документації;

проводити експертизу та оцінку ефективності діяльності суб’єктів ринкових відносин з позицій доцільності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження документно-інформаційних систем;

вести пошук і аналітико-синтетичну переробку інформації.

Фахівець із інформаційної, бібліотечної та архівної справи може займати такі посади:

 • керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату);
 • керівник функціонального підрозділу;
 • керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);
 • керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);
 • директор малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності);
 • менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу);
 • фахівець у галузі бібліотечної справи;
 • референт;
 • музеєзнавець;
 • архівознавець;
 • менеджер з реклами;
 • організатор справочинства;
 • менеджер державних органів управління.

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ НМТ:

Можливо вступати за сертифікатами ЗНО  2020 та 2021 рр.

Конкурсний бал
Конкурсний бал має бути не менше 100,0 балів.

 

 •  
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.