Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету “Україна” – заклад інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім членам суспільства, зокрема, людям із особливими освітніми потребами шляхом реалізації політики рівних можливостей.

Серед здобувачів освіти денної, заочної та дистанційної форм навчання в університеті налічується близько 6% здобувачів освіти з інвалідністю. Здобувачі освіти з інвалідністю навчаються разом зі своїми здоровими однолітками в інтегрованих групах – мікро-моделях соціального середовища. Для забезпечення рівного доступу таких здобувачів освіти до навчання  впроваджується система супроводу навчання, що включає новітні освітні технології, спеціальні методи підтримки й адаптивні технічні засоби.

Основою набуття вищої і фахової передвищої освіти є державні освітні стандарти, обов’язкові для всіх здобувачів освіти, незалежно від стану їх здоров’я. Тільки при такому підході випускники з інвалідністю як професіонали можуть бути конкурентоздатними на ринку праці. Сприймаючи здобувачів освіти з інвалідністю як рівних, до них висувають такі ж вимоги з боку ЗВО, як і до інших здобувачів освіти, але надають необхідну підтримку відповідно до їхніх освітніх потреб.

Дія комплексної системи супроводу починається з моменту звертання людини з інвалідністю до Приймальної комісії, де абітурієнт одержує інформацію щодо спеціальностей та освітніх програм університету, умов та форм навчання, системи пільг та знижок, необхідних документів для вступу.

На етапі вступу з’ясовується стан здоров’я вступника, проводиться його профорієнтація, психологічне тестування, з’ясовуються потреби у спеціальних технічних засобах та у тьюторській підтримці.

Супровід навчання здобувачів освіти з особливими потребами здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація.

Спеціалізований технічний супровід навчання забезпечує здобувачів освіти адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання, компенсує їхні функціональні обмеження і забезпечує принцип доступності до якісної вищої освіти. На всіх етапах технічного супроводу передбачається індивідуальний (тьюторський) супровід здобувачів освіти з особливими потребами.

Медико-реабілітаційний супровід спрямований на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров’я здобувачів освіти. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна підтримка.

Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу здобувачам освіти із інвалідністю у максимально прийнятній для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами.

Психологічний супровід спрямований на з’ясування психологічних особливостей кожного здобувача освіти, зміцнення та збереження його психологічного здоров’я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку.

Соціальний супровід навчання спрямований на забезпечення соціалізації здобувачів освіти із особливими потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально- культурної та соціально-трудової адаптації, подолання соціальної ізоляції, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення до всіх сфер суспільного життя.

Фізкультурно-спортивний супровід заохочує здобувачів освіти до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участі у змаганнях різного рівня та паралімпійському і дефлімпійському русі, зміцнює мотивацію до здорового способу життя, передбачає поліпшення психофізичного стану здобувачів освіти і підвищення їх інтелектуальної працездатності.

Професійна адаптація та реабілітація здобувачів освіти здійснюється шляхом залучення до роботи у студентських навчально-науково-виробничих підрозділах, студентському науковому товаристві, наукових гуртках, надання їм робітничої спеціальності в межах фахової підготовки, проходження виробничої практики, навчання у Центрі планування та розвитку кар’єри, надання допомоги у працевлаштуванні.

Рівний доступ до навчання забезпечується у відповідності до освітніх потреб здобувачів освіти.

Для здобувачів освіти з вадами зору та слуху реалізується завдяки адаптивним технологіям, які включають:

•        підготовку та тиражування навчальних матеріалів у прийнятній для здобувачів освіти формі;

•        застосування в освітньому процесі мультимедійних курсів;

•        формування медіатеки (бібліотеки навчальних матеріалів в альтернативному форматі) навчальної та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені в формі, адаптованій до потреб здобувачів освіти з інвалідністю;

•        навчання здобувачів освіти користуванню адаптивними технічними засобами: комп’ютером та периферійними пристроями, програмним забезпеченням, медіатекою тощо;

•        тьюторську підтримку здобувачів освіти.

Для здобувачів освіти з вадами опорно-рухового апарату забезпечена повна архітектурна безбар’єрність, надається допомога волонтерів для пересування в межах ЗВО, доставки книг із бібліотеки,  транспортування до аудиторій чи адміністративних приміщень  тощо.

 

В університеті щорічно проводяться Міжнародна науково-практична конференція “Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики” (раніше “Актуальні проблеми навчання та виховання людей із особливими потребами”), Всеукраїнські спортивні ігри та конкурси наукових робіт здобувачів освіти із інвалідністю, фестиваль студентської творчості “Сяйво надій”, видається фаховий збірник наукових праць із проблем навчання та виховання здобувачів освіти із особливими потребами. Студенти Центральноукраїнського інституту розвитку людини Університету “Україна”постійно беруть учать у цих заходах.

 

 

Обсуждение закрыто.