Експертні висновки (061 “Журналістика”)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03030301 “Видавнича справа та редагування” (061 “Журналістика”) галузь знань 0303 “Журналістика та інформація” (06 “Журналістика”) у Центральноукраїнському юридичному коледжі вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

 

Більш детально…