Напрями наукових досліджень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень

Центральноукраїнського інституту розвитку людини

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

на 2023-2026 р.р. 

Завантажити тематичний план

Наукова діяльність у Центральноукраїнському інституті розвитку людини здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки фахівців.

Перелік найважливіших напрямів наукових досліджень, за якими Центральноукраїнський інститут розвитку людини має значні досягнення, перспективні розробки, наукові гуртки,  проблемні групи, відповідно до пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних  наукових досліджень Університету „Україна”

 

Перелік тем наукових досліджень

1. Актуальні питання права та соціально-економічних відносин

(реєстраційний номер в УкрІНЕІ 0124U001037)

У рамках цієї наукової теми розглядається наступна проблематика:

  1. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики,  цивільного, адміністративного та фінансового права, теорії, історії держави і права.
  2. Актуальні проблеми фінансів,  банківської  справи та страхування.
  3. Сучасні аспекти розвитку менеджменту.
  4. Соціально-економічний розвиток України: економічний, історичний, етнокультурний та здоров’язберігаючий аспекти.
  5. Актуальні питання інформаційної,  бібліотечної  та архівної  галузей,  документалістики та комунікології.

 

2. Сучасні аспекти збереження здоров’я, фізичної терапії та реабілітації

(реєстраційний номер в УкрІНЕІ 0124U001038)

У рамках цієї наукової теми розглядається наступна проблематика:

  1. Новітні технології та тенденції фізичної терапії та ерготерапії. 
  2. Інклюзія в сучасному суспільстві
  3. Здоровий спосіб життя, збереження й укріплення здоров’я, здорове харчування, гармонізація внутрішнього стану людини
  4. Сучасні можливості фізичної реабілітації та соціальної  адаптації людей з  обмеженими можливостями

Обсуждение закрыто.