Менеджмент

Освітня програма: «073 Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «073 Менеджмент» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. 

Мета підготовки бакалаврів з менеджменту визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Випускники  є спеціалістами в таких галузях управління: державне та регіональне управління, менеджмент (за видами), операційний менеджмент, маркетинг, логістика, зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Разом із фундаментальними управлінськими дисциплінами, студенти одержують поглиблені знання з питань міжнародних економічних відносин, інформаційних систем в менеджменті,стандартизації та сертифікації (товарів, послуг),управління бізнес-процесами.

Працевлаштування

Бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96», а саме: оптова торгівля і посередництво в торгівлі; операції з нерухомістю; менеджмент збуту, логістики,  реклами; дослідження ринку та вивчення громадської думки  щодо збуту товарів, їх попиту, політичних, економічних та суспільних питань, статистичний аналіз результатів, керівництво підприємствами, державне управління в економічній та соціальній галузі; керівництво, функціонування та забезпечення всіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель і постачання та інші, громадська діяльність.

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО:

  1. Українська мова та література (УМЛ).
    2 Математика (М).
    3. Третій предмет – на вибір
    Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.

Конкурсний бал 
Конкурсний бал має бути не менше 100,0 балів.

Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.