Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма: «227 Фізична терапія,  ерготерапія»

Освітньо-професійна програма «227 Фізична терапія,  ерготерапія» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. 

Мета освітньо-професійної програми «227 Фізична терапія,  ерготерапія» з фізичної  терапії, ерготерапії – підготовка фахівців галузі охорони здоров’я, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізичної терапії, ерготерапії, із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук та потреб сучасного ринку праці.

Фізична терапія, ерготерапія покращує якість лікування, прискорює процес відновлення функцій органів та систем, повертає працездатність, допомагає хворому розвинути навички самообслуговування, у випадках втрати працездатності (інвалідності) пристосуватися до максимально активного життя у нових умовах, що відбулися внаслідок хвороби чи травми, а також до більш повної інтеграції в усі сфери його діяльності.

Навчальним планом для повного опанування студентами кваліфікації фахівця з фізичної терапії, ерготерапії  передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення анатомії, фізіології людини; основ фізичної терапії  та ерготерапії; масажу, нетрадиційних методів масажу; теорії та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності; біохімії, гігієни, загальна теорія здоров’я; кінезітерапії; спортивної медицини, психології здоров’я, психології спорту; основ оздоровчого харчування; організації діяльності реабілітаційних закладів.

Студенти опановують теорію та методику реабілітаційних технологій людей при захворюваннях внутрішніх органів,нервової системи, при пошкодженнях та травмах опорно-рухового апарату, при хірургічних захворюваннях тощо.

Працевлаштування 

Випускники цієї  спеціальності можуть працювати:

  • фізичним терапевтом,  ерготерапевтом;
  • реабілітологом;
  • методистом з фізичної культури;
  • інструктором з оздоровчо-масової роботи на виробництві чи за місцем проживання;
  • фахівцем з експлуатації спортивних споруд;
  • працівником державних та громадських органів управління фізичною культурою;
  • працівником спортивних клубів, оздоровчих таборів;
  • інструктором (методистом) з фізичної реабілітації у дошкільних навчальних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах,  профілакторіях та інших закладах, специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

Навчальні та виробничі практики студентів проходять на базах якісно оснащених кращих медичних та реабілітаційних установ: лікарні Святого Луки, міських клінічних лікарень, обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Добруджа», госпіталя інвалідів війни, інклюзивно-ресурсних центрів та  інших реабілітаційних закладів.

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО:                         

1.Українська мова та література (УМЛ).

2. Біологія (Б)

3 Математика (М). або іноземна мова (ІМ)

Конкурсний бал 
Конкурсний бал має бути не менше 100,0 балів.

Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.