Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Інформація про спеціальність “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи казначейської служби, органи податкової служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, районні та обласні державні адміністрації та ін.).

Професія фінансиста є однією із найбільш престижних та високооплачуваних у світі, та вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Випускники за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок » можуть працювати:

  • у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;
  • у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів;
  • у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування).

У навчальному процесі ЦІРоЛ навчальний процес провадиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам. Крім традиційних методів, під час підготовки студентів застосовуються сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями-фінансистами.

Велика увага приділяється проходженню здобувачами різних видів практики. Студенти ЦІРоЛ проходять практику  у фінансових відділах та службах державних установ та провідних підприємств різних сфер та галузей економіки, банківських установах, страхових компаніях. 

Для проведення навчальних занять з фахових дисциплін регулярно запрошуються фахівці-практики, що знайомлять студентів зі специфікою їх діяльності та надають консультації студентам і викладачам.

Роботодавці регулярно запрошують кращих здобувачів ЦІРоЛ із метою їх подальшого працевлаштування.  Злагоджена праця студентів, викладачів і представників-практиків фінансової сфери сприяє формуванню здобувачів як висококваліфікованих фахівців, стимулює їх до плідної й ефективної професійної діяльності та є вагомим важелем розвитку їх фахових здібностей.

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ НМТ:

Можливо вступати за сертифікатами ЗНО  2020 та 2021 рр.

Конкурсний бал
Конкурсний бал має бути не менше 100,0 балів.

 

Обсуждение закрыто.