Документи, які забезпечують навчально-виховний процес

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Педагогічна рада

План роботи педагогічної ради

Положення про педагогічну раду

Навчальні плани

Навчальні плани

Циклова комісія

Положення про циклову комісію

План роботи циклової комісії

Освітньо-професійні програми

ОПП-Журналістика

ОПП-Фінанси, банківська діяльність та страхування

Положення

Положення про педагогічну раду

Положення про циклову комісію

Положення про академічну доброчесність

Положення про виховну роботу

Положення про дуальну освіту

Положення про критерії оцінювання знань студентів

Положення про куратора академічної групи

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про попередження сексуального домагання

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про практику студентів

Положення про проведення та оцінювання відкритих занять

Положення про раду з правового захисту населення

Положення про старосту академічної групи

Положення про створення та проведення лекцій

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про студентське самоврядування

Положення про тимчасове дистаційне навчання

Положення про формування і реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів

Положення про протидію булінгу

Положення про журнал навчальних занять

Положення про доступ до публічної інформації

Положення про корупцію

 

Виховна робота та студентське самоврядування

План виховної роботи

Положення про виховну роботу

Положення про студентське самоврядування

Положення про протидію булінгу

Положення про куратора академічної групи

Положення про старосту академічної групи

Графік анкетувань

 

 

 

 

Обсуждение закрыто.