Можливості для студентів з особливими потребами

Центральноукраїнський інститут розвитку людини та Центральноукраїнський фаховий коледж працюють над створенням педагогічно-організаційних умов, системи підтримки, процедур та партнерства з метою максимального наближення академічного досвіду студентів із інвалідністю до академічного досвіду решти студентів.

Супровід здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в інституті та коледжі  передбачає, зокрема:

–навчально-організаційний супровід — допомогу учасникам освітнього процесу в організації освітнього процесу, організацію індивідуальних консультацій тощо.

– психолого-педагогічний супровід, який включає надання психологічної та педагогічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу.

Підтримка для студентів із інвалідністю здійснюється через побудову навчального середовища, основою якого є незалежність, інклюзія та успіх.

Наші завдання:

  • Зменшити чи усунути бар’єри в навчанні;
  • Сприяти академічному успіхові осіб, які мають особливі фізичні, сенсорні, психологічні потреби;
  • Забезпечити рівні умови для всіх студентів;

 Студенти з інвалідністю навчаються разом зі своїми здоровими однолітками в інтегрованих групах – мікро-моделях соціального середовища. Для забезпечення рівного доступу таких студентів до навчання в інституті впроваджується система супроводу навчання, що включає новітні освітні технології та спеціальні методи підтримки й адаптивні технічні засоби.

 На початку навчального року на кожній кафедрі вивчають контингент студентів з особливими потребами, які зараховані на перший курс, а також отримують інформацію з приймальної комісії про наявні порушення функцій, ступінь їх компенсації та потреби в соціальних послугах в процесі навчання; з’ясовують необхідні напрямки співпраці колективу кафедри і здорових студентів у відповідності з індивідуальними потребами та потенційними можливостями студентів з особливими потребами.

З урахуванням індивідуальних характеристик студентів з особливими потребами колектив кафедри планує комплекс соціально-педагогічних заходів, в тому числі, індивідуальну роботу викладачів з окремими студентами.

 Для студентів з проблемами зору використовуються великі схеми, малюнки, збільшувальні лупи, лупи з підсвітлюванням, лінзи для розгляду карт і малюнків, телевізійні збільшувачі для читання, електронні лупи,

За наявності вад слуху від викладача вимагається розбірлива артикуляція, подача матеріалу “обличчя до обличчя”, уповільнення темпу проведення лекції.

Платформа Moodle дає можливість візуалізувати матеріал для тих студентів,  які мають проблеми зі слухом, студент відкриває матеріал,  слідкує за ним, одночасно з лекією викладача – і він вже впевненіший в тому, що не відстав на лекції, що весь матеріал йому доступний.

Повноцінне навчання передбачає участь у культурних, спортивних, наукових заходах. Студенти з інвалідністю нарівні з іншими студентами беруть участь у концертах і виступах, круглих столах і конференціях, конкурсах наукових та творчих робіт. Це, зокрема, Всеукраїнський студентський фестиваль творчості «Сяйво надій», конкурси наукових робіт з можливістю публічного виступу тощо.

Для забезпечення гідної взаємодії з особами з особливими освітніми потребами викладачі з повагою ставляться до таких осіб, вживають заходів для дотримання і захисту їх прав; не допускають висловлювань чи дій, які порушують чи принижують їхню гідність.

Таким чином, інклюзивне навчання в інституті відбувається із застосуванням індивідуального підходу, врахуванням особливостей нозології та через організацію з використанням сучасних технологій,   тому числі й дистанційного навчання.

Обсуждение закрыто.