Історія зарубіжної літератури (лекція 2. Західноєвропейський героїчний епос)

Лекція 2. Західноєвропейський героїчний епос

Вид лекції: інформаційна.

Мета навчальна: домогтися обізнаності студентів щодо ранньої середньовічної літератури, розкрити сутність середньовічного героїчного епосу,вказати на національні та історичні особливості розвитку культури та літератури раннього Середньовіччя; розвиваюча: розвивати практичні навички аналізу художнього твору, інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів; виховна: виховувати естетичні смаки та любов до літератури.
Більш детально…