Журналістика

Освітня програма: «061 Журналістика» (молодший фаховий бакалавр, 

навчання в Центральноукраїнському фаховому коледжі)

Освітньо-професійна програма «061 Журналістика» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. 

Мета освітньо-професійної програми «061 Журналістика» – підготовка висококваліфікованих фахівців-медійників з навичками використання передових цифрових технологій, що надає широкі можливості для працевлаштування фахівців у галузі 06 «Журналістика», які мають теоретичні знання і практичні навички, володіють загальними та фаховими компетентностями, необхідними для виконання завдань, пов’язаних із професійною діяльністю у сфері засобів масової інформації, соціальних комунікацій та журналістикознавства.

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО:

  1. Можливий вступ БЕЗ сертифікатів ЗНО за результатами вступних іспитів з української мови та історії України
  2. За сертифікатами ЗНО:
  • Українська мова (УМ).
  •  Історія України (ІУ)

Конкурсний бал 
Конкурсний бал має бути не менше 100,0 балів.

Обсуждение закрыто.