Стратегія Центральноукраїнського інституту розвитку людини та його історія

Центральноукраїнський інститут розвитку людини – вищий навчальний заклад інтегрованого типу , відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами.

Місія інституту: якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

Мета інституту надання вищої освіти  за фахом «Право», «Фінанси,  банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Фізична терапія,  ерготерапія», «Журналістика», «Інформаційна,  бібіліотечна та архівна справа», всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через упровадження новітніх освітніх технологій.

Цілі: створення та організація системи підготовки і перепідготовки фахівців різного рівня кваліфікації у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення, фінансово-господарської діяльності підприємств та установ, у першу чергу – з числа людей з інвалідністю, а також тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, локальних конфліктів, воєн та надзвичайних ситуацій; розробка у процесі навчання методів реабілітації інвалідів; адаптація випускників інституту до конкретних умов виробництва через створення інтегрованого закладу, постійного навчання, досліджень, консалтингу та посередництва.

Основними завданнями інституту є:

  • якісна та сучасна підготовка фахівців, формування наукової, навчальної, реабілітаційної бази навчання та виробництва і підготовки студентів, у тому числі – інвалідів;
  • створення, відбір та впровадження таких методик і технологій навчання, які забезпечували б поєднання навчального процесу з виробничою діяльністю, науковими дослідженнями та заходами з адаптації фахівців до повноцінного життя;
  • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із гуманітарних, природничих та інших напрямів науки і культури.

В основі цього процесу лежить підвищення якості освіти, дієвості та ефективності функціонування окремих науковців і всього професорсько-викладацького складу інституту.

Історія створення Центральноукраїнського інституту розвитку людини

У 1998 році на базі ДЛАУ виникло Кіровоградське відділення Відкритого міжнародного університету розвитку людини. Сам університет розташований  в Києві, його очолює екс-міністр освіти П.Таланчук.

Перші 49 студентів оволодівали спеціальностями «Правознавство» та «Банківська справа». Через рік, на базі відділення створюється Кіровоградське представництво «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Заклад отримав право готувати студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та бакалавр. Навчальний процес спочатку забезпечували викладачі–сумісники з Державної льотної академії України. Лише з 2000 року почав формуватися постійний штат. Навчальний процес здійснювався за триместровою системою. Невдовзі, Кіровоградська філія, отримавши високу ступінь акредитації, стала самостійним Інститутом розвитку людини «Україна», де навчається 40% студентів з обмеженими фізичними можливостями. Cьогодні інститут має бібліотеку (близько 17000 тис. книг) з читальним залом, 14 аудиторій, у т.ч. 1 лекційна на 100 студентів, 2 комп’ютерні класи, тренажерний зал, оздоровчу лабораторію фізичної реабілітації, буфет, спортивну площадку. 

У 2021 році інститут змінив назву на Центральноукраїнський інститут розвитку людини.

Інститут має широку базу практики студентів як на підприємствах приватного сектору, так і в державних установах, органах влади і самоврядування. Найкращим студентам гарантується працевлаштування. 

Інститут розширює коло своїх інтересів у багатьох галузях (як на теренах України, так і за кордоном) через реалізацію наукових розробок, моніторинг проблем розвитку громади, реалізацію проектів розбудови гуманного суспільства, залучаючи викладачів і студентів. Така робота вимагає від виконавців оптимальної адаптації в зовнішньому секторі, широкого кругозору, толерантної поведінки, досконалого вміння користуватися комп’ютерною та офісною технікою, поглибленого знання англійської мови, звичаїв та менталітету оточуючого світу.

Третьокурсники мають можливість навчатись на військовій кафедрі та отримати військове звання.

Студентське середовище є благодатним підґрунтям для засвоєння прогресивних форм становлення молодої людини – фахівця, майбутнього політика, економіста, соціально активного члена суспільства. В нашому інституті Ви маєте можливість покращити свій фізичний стан (працює тренажерний зал та Центр фізичної реабілітації).

Центральноукраїнський інститут розвитку людини займає авторитетне місце серед ЗВО, які випускають фахівців для зміцнення економіки, культури, духовності і міжнародного визнання держави України.

У 2012 році створено Центральноукраїнський юридичний коледж, який зможе запропонувати Вам альтернативний варіант вступу до нашого навчального закладу та продовжити навчання на старших курсах інституту. Із 2019 року можна вступити до Центральноукраїнського юридичного коледжу на основі базової загальної середньої освіти.

У 2021 році коледж змінив назву на Центральноукраїнський фаховий коледж.

Двері нашого навчального закладу завжди відчинені для абітурієнтів, які прагнуть навчатися.

 

 

 

Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.