Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила внутрішнього розпорядку

Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету «Україна» – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових норм.

Інститут гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та загальновизнаних принципах культури, моралі і етики.

Студент ЦІРоЛ повинен розуміти, що його поведінка та дії знаходяться під пильною увагою товаришів, батьків, викладачів, потенційних роботодавців і суспільства та визначають обличчя Інституту. Виходячи з цього, студенти мають поводитися таким чином, щоб підтримувати високу репутацію Інституту. Студент ЦІРоЛ старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства.

Студенти Інституту:

 • окремо і разом із персоналом Інституту своєю достойною поведінкою й цілеспрямованою працею формують позитивний імідж Інституту;
 • поважно ставляться до викладачів, адміністрації, співробітників Інституту, чемно і терпляче поводяться зі своїми товаришами, завжди готові їм допомогти;
 • є чесними та відповідальними, ретельно готуються до практичних занять, докладають зусиль до своєчасного виконання всіх завдань, складання заліків та екзаменів;
 • активно займаються самостійною роботою, використовуючи методичні посібники, рекомендації викладачів, додатково опрацьовують нову літературу, використовують усі можливості для отримання необхідних знань;
 • відповідно до інтересів та уподобань беруть участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, а також у культурно-спортивній та інших видах суспільної діяльності;
 • вільно висловлюють свої погляди й переконання, якщо вони не зачіпають аналогічного права інших і не принижують їхньої людської гідності;
 • уникають створення конфліктних ситуацій, а в разі виникнення таких ситуацій врегульовують їх на засадах поваги й толерантності;
 • ведуть здоровий спосіб життя;
 • мають охайний та чистий вигляд, надають перевагу діловому стилю одягу і поведінки, що є традиційними для студентів Інституту;
 • дотримуються Правил внутрішнього розпорядку Інституту;
 • дбайливо ставляться до майна, обладнання Інституту, а також природного навколишнього середовища;
 • не спізнюються на заняття;
 • не провокують конфлікти та не вирішують їх за допомогою фізичної сили;
 • не з’являються на території Інституту в стані алкогольного сп’яніння;
 • не вживають наркотичні речовини;
 • не приносять на територію Інституту зброю, газові балончики та інші речі, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини;
 • не вживають нецензурну лексику.

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу.

Під час занять студенти:

 • не залишають аудиторію без дозволу викладача;
 • не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

 • є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
 • розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації);
 • не заважають іншим;
 • виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.

У бібліотеці студенти:

 • в читальному залі не розмовляють голосно, не користуються мобільними телефонами;
 • не роблять написи на книгах та посібниках, що належать Інституту, та не виривають із них сторінки;
 • компенсують вартість у випадку псування або втрати бібліотечної книги чи посібника.

У комп’ютерному класі студенти:

 • дотримуються правил техніки безпеки;
 • дотримуються тиші;
 • не вживають їжу та напої.

У спортивній залі студенти:

 • знаходяться тільки згідно з розкладом та з дозволу викладача;
 • займаються лише у спортивному одязі;
 • дотримуються правил техніки безпеки.

Цей документ покликаний допомогти студентам уникнути можливих суперечностей, конфліктів та інших незручностей, розроблений із метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, а також врегулювання комплексу взаємовідносин, що б підтримували імідж Інституту.

 

Обсуждение закрыто.