Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: «072 Фінанси,  банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «072 Фінанси,  банківська справа та страхування» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. 

Мета підготовки бакалаврів з фінансів,  банківської  справи та страхування визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Випускники  є спеціалістами в таких галузях управління: фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпечення фінансової стабільності підприємства,аналіз стану фінансової і господарської діяльності підприємства,  розробка інвестиційних програм, визначення напрямів витрачання коштів, забезпечення поточного фінансування; здійснення взаємодії з різними структурами фінансового ринку щодо фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Працевлаштування

Місцем професійної діяльності  є державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій страхові компанії.

Фахівець займається широким колом питань у галузі організації і ведення бухгалтерського обліку та господарської діяльності підприємства,  може працювати на посадах економіста-фінансиста, бухгалтера, бухгалтера-ревізора,  касира, державного податкового інспектора, комерційного агента, торговельного агента, інспектора з  організації інкасації та перевезення цінностей, ревізора,  аудитора.

НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО:

Українська мова та література (УМЛ).
2 Математика (М).
3. Третій предмет – на вибір
Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.

Конкурсний бал
Конкурсний бал має бути не менше 100,0 балів.

Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.