ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування здорового способу життя у молоді»

30 березня 2017 року в Кіровоградському інституті розвитку людини пройшла ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування здорового способу життя у молоді».

Мета конференції:

 • об’єднання творчих зусиль викладачів, медиків та науковців для професійного становлення спеціаліста на основі фізичного та духовно-морального становлення особистості;
 • узагальнення міжнародного досвіду працівників медичних та навчальних закладів у сфері формування фізично здорової, професійно підготовленої особистості;
 • теоретико-методологічні основи здорового способу життя
 • роль студентського самоуправління у формуванні здорового способу життя молоді.

 Напрями роботи конференції:

 Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання;

 • історичні, філософські, соціально-економічні та правові проблеми фізичної культури студентської молоді;
 • психолого-педагогічні аспекти фізичного здоров’я та професійного становлення молоді;
 • медична та соціальна реабілітація молоді з особливими потребами;
 • фізична реабілітація, спортивна медицина та адаптивне фізичне виховання;
 • інноваційні технології та супровід навчання студентів з інвалідністю;
 • функціонування медичних закладів по роботі з інвалідами;
 • фізична культура, спорт, здоров’я як складова духовності нації;
 • міжнародні організації з охорони здоров’я та світовий розвиток менеджменту медичних послуг;
 • правові та організаційні засади навчання, виховання та працевлаштування молоді.

У роботі конференції брали участь:

 –  науковці:

Черненко О. В., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування Кіровоградського інституту розвитку людини;

Корольчук М. К., завідувач науково-дослідної кафедри соціальних комунікацій Дрогобицького інституту соціальних технологій;

Левицька-Сосімович І. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка;

Тимченко Г. М., кандидат біологічних наук, доцент кафедри валеології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, директор центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Закревський А. М., кандидат медичних наук, доцент кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Олійник І. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування Кіровоградського інституту розвитку людини

Фрунза С. А., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та планування Кіровоградського національного технічного університету

Сєдова Н. А., кандидат психологічних наук, академік Академії української служби порятунку, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, начальник наукового відділу Кіровоградського інституту розвитку людини;

Колос О. Ю., кандидат хімічних наук, лікар-лаборант ТХР Кіровоградської обласної санітарно – епідеміологічної станції;

– керівники та працівники медичних закладів міста та області. 

Учасників конференції привітала директор Кіровоградського інституту розвитку людини В. Я. Пупишева. Під час доповіді Валентина Яківна надала коротку характеристику стану, тенденціям та перспективам формування і розвитку здоров’я молодого покоління.

У ході пленарного засідання конференції заслухано та обговорено доповіді:

 – ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ВИЩОЇ ШКОЛИ (Сєдова Н. А.), кандидат психологічних наук, академік Академії української служби порятунку, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, начальник наукового відділу Кіровоградського інституту розвитку людини;

– ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ДО СТАТЕВОГО ЖИТТЯ (Гришко Г. М.), підлітковий лікар акушер-гінеколог комунального закладу «Обласний центр планування сім’ї, репродукції людини»;

– СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З НАСЛІДКАМИ ДЦП (Бєлкова Т. О.), лаборант кафедри анатомії людини №2 Донецького національного медичного університету;

– СНІД СЬОГОДНІ: КЛІНІЧНА КАРТИНА, ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ, ЛІКУВАННЯ (Бабій І. В.), спеціаліст Кіровоградського обласного СНІД-центру;

– МАЙБУТНЄ ВАРТО ПЛАНУВАТИ (Вареник О. А.), старший викладач кафедри здоров’я людини, фізичного виховання і спорту Кіровоградського інституту розвитку людини, спеціаліст по консультуванню та плануванню сім’ї Обласного Центру планування сім’ї та репродуктивного здоров’я;

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» НА БАЗІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Тимченко Г. М.), кандидат біологічних наук, доцент, директор центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; (Закревський А. М.), кандидат медичних наук, доцент кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти; (Павлович Р. В.), кандидат технічних наук, директор ВАТ «Компанія TREDEX».

У роботі конференції також прийняли участь аспіранти і студенти, у доповідях яких були висвітлені проблеми та досвід впровадження здоров’язбережувальних технологій у ВНЗ, надано теоретико-правову характеристику злочинів проти здоров’я. У доповідях студентів також було акцентовано увагу правовому статусі ВІЛ-інфікованих в Україні.

Загалом у конференції взяли участь понад 70 осіб із різних областей України. Учасники обговорили і схвалили проект рекомендацій конференції, який вважають за необхідне винести на громадське обговорення з метою доповнення та корекції.

Метки: , , , , , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.